SKION neemt deel aan het Nederlands Kanker Collectief ‘Leven na kanker’

Wat is het Nederlands Kanker Collectief (NKC)?

Het NKC is een onafhankelijk en open collectief met een fris perspectief, geïnitieerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en het centrum Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties (NFK). SKION is één van de vertegenwoordigers die deelneemt aan het collectief namens de kinderoncologie.

Wij willen als SKION samen met deze partners de impact van kanker op onze samenleving verminderen. Dit doen we door in co-creatie de Nederlandse Kanker Agenda (NKA) op te stellen en uit te voeren. De NKA omvat een overzicht van de belangrijkste doelen en initiatieven op het gebied van kanker in Nederland, brengt prioriteiten aan en biedt een integrale lange termijn aanpak voor de komende 10 jaar. De agenda richt zich op het voorkomen van kanker waar mogelijk en het verbeteren van vroege opsporing, diagnostiek, behandeling en follow-up, palliatieve zorg en kwaliteit van leven.

In 2022 en 2023 worden bijeenkomsten georganiseerd om doelen te stellen, te prioriteren en een aanpak uit te werken. Inmiddels hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden. De kick-off was op 17 november 2022 en de 2e sessie was op 9 maart jl. SKION heeft aan beide bijeenkomsten deelgenomen. In november 2023 wordt de Nederlandse Kanker Agenda gelanceerd.

In de toekomst zullen we regelmatig een update rondom het Nederlands Kanker Collectief op onze website plaatsen.