Nieuwe landelijke richtlijn: Isavuconazol voor de behandeling van schimmelinfecties

Op 14 april j.l. is de richtlijn Isavuconazol voor de behandeling van schimmelinfecties goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SKION.

De richtlijn bevat aanbevelingen voor het gebruik van Isavuconazol als tweedelijns geneesmiddel in de behandeling en profylaxe van schimmelinfecties bij kinderen, en is opgesteld onder supervisie van de M4C Supportive Care, onderdeel van de afdeling Quality of Life.

Vanaf heden is de richtlijn een landelijke richtlijn en beschikbaar op de SKION-website en op iMáxima